HỌC SINH KHỐI 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN VY TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19