HỌC SINH KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN VY TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 AN TOÀN, CHỐNG DỊCH.