HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN VY VỚI CUỘC THI VẼ TRANH "Ý TƯỞNG CHO MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN" VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "CHỐNG RÁC THẢI NHỰA".