A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN VY ĐẠT DANH HIỆU CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH XUẤT SẮC

             Như chúng ta đã biết: Công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, có chức năng phối hợp xây dựng Đảng và chính quyền, đồng thời có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức và những người lao động khác. Riêng đối với công đoàn của ngành Giáo dục nói chung và công đoàn trường Tiểu học Sơn Vy nói riêng thì có nhiều đặc thù khác với nhiều tổ chức công đoàn lao động khác; bởi vì công đoàn nhà trường chủ yếu là tập hợp những người lao động trí thức. Các đoàn viên cơ bản có trình độ nhận thức cao, là những thầy giáo, cô giáo trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh. Do vậy mỗi cử chỉ, lời nói hành động và việc làm của các cô đều có tác động không nhỏ đối với học sinh mà còn có tác động đối với quần chúng nhân dân.  Kết quả lao động của mỗi đoàn viên trong công đoàn nhà trường cũng khác với kết quả của người lao động khác; bởi sản phẩm của họ làm ra không phải là những vật chất cụ thể mà là sản phẩm của trí tuệ và đạo đức con người. Sinh thời Bác Hồ từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” mà nghề nhà giáo là nghề trồng người, đó là nghề vì lợi ích trăm năm, một nghề cao quý.

        Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trước yêu cầu đổi mới về công tác Giáo dục - Đào tạo. Công đoàn ngành đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phong trào thi đua  “Hai tốt. Chính vì thế việc đổi mới và năng cao chất lượng hoạt động của công đoàn nhà trường là một đòi hỏi tất yếu trong việc biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành trở thành hiện thực. Với những ý nghĩa đó, BCH công đoàn của trường Tiểu học Sơn Vy luôn nhận thức sâu sắc rằng: Đổi mới  nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn nhà trường không những là trách nhiệm của người làm công tác cán bộ công đoàn mà còn là trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong công đoàn nhà trường, trong việc cải tiến và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác quản lý và giảng dạy.

           Phong trào hoạt động công đoàn của trường Tiểu học Sơn Vy  đã triển khai đạt kết quả tốt. Công đoàn đã kết hợp cùng nhà trường, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác kết nạp đảng viên, công tác DS - KHHGĐ được quan tâm, nên chị em có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và năng cao chuyên môn. Kết quả cụ thể đã đạt được như sau:

+ Công tác chăm lo đời sống, đoàn viên trong công đoàn: Trong năm học công đoàn đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, tích cực trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn. Công đoàn phối hợp với chính quyền, tài chính kế toán của nhà trường thực hiện tốt chính sách ( tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác) đúng chế độ, đúng tiến độ thời gian. Cụ thể trong năm học đã hoàn thành nâng lương thường xuyên cho 8đ/c; nâng lương trước thời hạn cho 4 đ/c; nâng lương vượt khung cho 2 đ/c; phụ cấp thâm niên cho 36 đ/c.

+ Ban TTND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường. Ban thanh tra nhân dân giám sát các hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời những đề đạt, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, nhân viên nên không có những biểu hiện tiêu cực, khiếu kiện xảy ra.

+ Công tác hỗ trợ động viên thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, khó khăn luôn được công đoàn chú trọng. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid- 19 bùng phát, với phương châm “dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, 100 % đoàn viên công đoàn tham gia dạy trực tuyến đảm bảo  và duy trì chất lượng dạy và học.  Công đoàn đã động viên kịp thời 25 đoàn viên công đoàn mắc Covid- 19 với số tiền 5000 000 đồng. Dịp tháng công nhân, công đoàn đã động viên kịp thời 1GV ốm đi viện thường xuyên với số tiền 300.000 đồng.  Tổ chức thăm hỏi kịp thời, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng chia sẻ, động viên đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn yên tâm công tác. Ngoài ra, công đoàn trường còn chia sẻ động viên cả về vật chất và tình thần tới các y, bác sĩ trạm y tế xã Sơn  Vy và 02 em học sinh mắc Covid-19 giai đoạn đầu khi dịch bệnh bùng phát.

 

 

 

 

+ Công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được làm thường xuyên liên tục qua các buổi họp, các cuộc thi và kí cam kết. Quán triệt được nội dung học tập, trong năm học 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm chính sách, pháp luật, không có đoàn viên công đoàn nào sinh từ con thứ ba trở lên. Quan tâm và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện: tự diễn biến” tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới Chương trình GDPT và thực hiện SGK mới cho lớp 2  năm học 2021-2022.

+ Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CB, GV, NLĐ. Ngay từ đầu năm học công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 với chủ đề: "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên thực hiện ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua: "Xây dựng trường học “An toàn – Lành mạnh - Thân thiện", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Cuộc vận động Kỷ cương tình thương trách nhiệm."  bằng các việc làm cụ thể như: Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; không vi phạm qui chế chuyên môn, thực hiện đúng chức năng người thầy, luôn tạo môi trường học tập thân thiện. Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên cụ thể: 100% giáo viên tích cực nghiên cứu CTGD PT mới và nghiên cứu lựa chọn SGK lớp 2; Các giáo viên tự thiết kế bài giảng điện tử theo cách riêng không phụ thuộc vào người khác. Phong trào tự làm đồ dùng dạy học, nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm rất được giáo viên chú trọng.

+Thực hiện tốt qui chế dân chủ và đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Nhờ đổi mới sáng tạo trong dạy và học mà kết quả đạt được của giáo viên và học sinh được phát huy. 100 % GV tham gia dạy trực tuyến trong thời gian dịch Convid- 19 bùng phát. Trong năm học 2021- 2022, có 02 giáo viên tham gia cuộc thi xây dựng video bài giảng dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình ( 01 GV đạt giải Ba cấp Tỉnh và 01 GV được công nhận  đạt cấp Tỉnh).

      + Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa luôn được nhà trường và công đoàn vận động làm tốt. Năm học này, nhà trường có 100% gia đình  cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hóa, nhà trường duy trì đạt cơ quan văn hóa cấp tỉnh.

+ Công tác nữ công trong nhà trường luôn được chú trọng. Công đoàn tổ chức tuyên truyền kịp thời  các chỉ thi, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định, các phong trào của ngành… nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  Đẩy mạnh phong trào cán bộ, viên chức “ Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi”, phụ nữ “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”. Để xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, Công đoàn trường tổ chức nhiều hình thức hoạt động, tạo mọi điều kiện để người lao động gần gũi và hiểu nhau hơn như: tổ chức các buổi sinh hoạt Công đoàn, tổ chức giao lưu hàng năm nhân các ngày lễ lớn, ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế PN 8/3, xây dựng các loại quỹ bổ sung cho công đoàn hỗ trợ các hoạt động thăm hỏi đoàn viên và các thân nhân của đoàn viên khi ốm đau hiếu hỉ, tổ chức trung thu cho các cháu...ngoài ra công đoàn đã tổ chức thi đấu các môn thể thao cho các anh chị em trong trường và giao lưu với đơn vị bạn, khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khoẻ của tất cả mọi ngư­ời tạo nên một không khí vui t­ươi, phấn khởi, hào hứng trong nhà tr­ường.

Nhiều năm liên tục, công đoàn nhà trường đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Công Đoàn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trần Thị Hảo
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan