18/12/17  Hoạt động - Sự kiện  16145
PTĐT- Ngày 16 - 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã tổ chức giao lưu các CLB Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2017 - 2018.